Locatie

ark
Basisschool De Ark- Schagen
Jozef Israëlsstraat 4
1741JP Schagen

Tijd
Frappant Jong
Donderdagmiddag 16:00 uur tot 17:30 uur

Frappant Jeugd
Donderdagavond 18:00 uur tot 19:30 uur

Voor wat betreft de groepsindeling zal iedere aanmelding afzonderlijk door de leiding worden beoordeeld