Het gaat om totaal 33 a 34 lessen + generale repetitie en uitvoeringen.

De kosten voor seizoen 2017/2018
bedragen € 250,00.

Bij eenzijdige beeindiging van lidmaatschap gedurende het seizoen blijft het totale contributiebedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie van contributiegelden plaats.